$3/g
NEW
24%
THC

DOSI PIE KUSH

Description

Dosi Pie Kush